Meeskond

Invent Baltics OÜ konsultandid aitavaid teid taotluste koostamise kõikides faasides, alustades teie idee teostatavuse ja ärilise perspektiivi hindamisest, tarvilike koostööpartnerite leidmisest kuni teie idee teostamise toetamiseks sobiva EL finantsmeetme väljavalimiseni.