Komosevaldkonna uuringud

Invent Baltics OÜ on alates 2008. aastast läbi viinud mitmeid kosmosevaldkonna arendamist käsitlevaid uuringuid Eesti ja Läti valitsusasutuste tellimusel.

2012. aasta lõpus viisime Läti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi analüüsi, selgitamaks välja kosmose­tehnoloogia
maapealsete rakenduste levik ning kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste turu iseärasused Läti Vabariigis. Analüüsis keskenduti enam
satelliitkaugseirele, sh:

  • satelliitkaugseire laialdasemat levikut pärssivatele turuteguritele,
  • satelliitkaugseire programmi Copernicus kasudele Läti Vabariigile,
  • Copernicus programmiga seotud avaliku halduse probleemidele väikeriigis.

Samuti analüüsiti satelliitnavigatsiooni programmide Galileo/EGNOS kasusid Läti kodanikele, valitsusasutustele ja ettevõtetele.

2009. aasta teisel poolel viis Invent Baltics OÜ  läbi esimese suurema uuringu Eesti kosmosetehnoloogia maapealsete teenuste turusegmentide arengutaseme ning tulevikupotentsiaali kindlakstegemiseks. Uuringul oli kolm alameesmärki:

  • kaardistada Eesti kosmosetehnoloogia maapealsete teenuste arendajad ja pakkujad,
  • kaardistada satelliitidelt tulevaid andmeid kasutavad Eesti avaliku- ja erasektori organisatsioonid,
  • viia läbi Eesti ettevõtete ja organisatsioonide potentsiaali võrdlev analüüs.


Uuringu „Kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste kasutamine ja arendamine ning tulevikuperspektiivid Eestis“ lõppraport on kättesaadav siit: https://www.mkm.ee/sites/default/files/inno_22_lqplik.pdf

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon:
+37253407861
E-post: tonis.eerme@invent.ee