Intellektuaalomandi haldamine

Intellektuaalomandi strateegia peaks olema tänapäevase ettevõtte üldise äristrateegia lahutamatu osa. Targad otsused patentimise vallas on seotud põhjaliku arusaamisega sihtturgude toimimise loogikast, sihtturgudel edukatest ärimudelitest, kuid esmajoones ettevõtte enda pikaajalistest ärieesmärkidest.

Invent Baltics OÜ konsultandid on aastate jooksul korduvalt näinud, kuidas ebapiisavad või valesti valitud sammud ettevõtete teadmuse kaitsel viivad lõppkokkuvõttes äriliselt soovimatute tulemusteni (patendikaitse mittesaamine olulistel sihtturgudel, firma oskusteabe avalikustamine üldsusele, intellektuaalomandi kaitsele tehtud kulutuste ebaefektiivus jne). Oleme kliente nõustades puutunud kokku mitmete litsentsiläbirääkimistega Eesti ja välismaiste suurkorporatsioonide vahel. Meie unikaalne kogemus kiiresti arenevate kõrgtehnoloogiliste idufirmade nõustamisel võimaldab meil hinnata:

  • kas Teil on majanduslikult otstarbekas oma väljatöötlusi tööstusomandina kaitsta ning millistel sihtturgudel tuleks tööstusomand kaitsta?
  • millised on optimaalsed intellektuaalomandi kaitse meetodid ja seonduvad kulud?
  • milliseid tehnoloogiaid on otstarbekas sisse või välja litsentsida ning millistel tingimustel?

Intellektuaalomandi haldamisega seotud teenuseid pakume koostöös Sarap ja Putk Patendibüroo OÜ-ga. Meie partnerfirma pakub professionaalset abi patenditaotluste, kasulike mudelite, kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduste registreerimistaotluste koostamisel ning esitamisel, olles just keskendunud Eesti äriühingute poolt esitatud patenditaotlustele. Samuti viib Patendibüroo Sarap ja Partnerid läbi taustauuringuid teaduse, tehnika- ja tööstusomandi jt valdkondades.

Üks osa intellektuaalomandi strateegiast on tehnoloogiasiirde (technology transfer) korraldamine ettevõttes. Enterprise Europe Network võrgustik on parim võimalus otsida Teile vajalikke unikaalsed tehnoloogiaid, mida seadmete/toodete messidel tavaliselt ei kohta. Samamoodi saate otsida väljundeid enda uuendusliku toote või tehnoloogilise protsessi arendamiseks, täiustamiseks, litsentseerimiseks ja turustamiseks.

Oleme aja jooksul vahendanud ligi 20 litsentsilepingut Eesti- ja välisettevõtete ning T&A asutuste vahel.

Kui tahate küsida nõu patentimisega seotud küsimustes või tunnete huvi tehnoloogiasiirde vastu, siis võtke ühendust:

vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon: +37253407861
E-post: tonis.eerme@invent.ee