24.01.2014

1. jaanuaril alustati FP7-SME-DEMO projektiga “E-SIGNAGE-D”

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i juhitud 5-liikmelise konsortsiumi kick-off kohtumine leidis aset Eestis 23.-24. jaanuaril 2014.a. VKE-de erimeetme demo-projekti partneriteks on lisaks VKE-d Eestist (Visitret Displays OÜ), Rootsist (Poltech AB) ja Itaaliast (VIS Mobility s.r.l) ning suurfirma Rootsist (Pricer AB). Strateegilisteks koostööpartneriteks on täiendavalt kaks ettevõtet – Soome VKE Canatu Oy ja LC-Tec Rootsist.

Projekti "Viability verification and market launch preparations for outdoor electronic message board displays" (E-SIGNAGE-D N° 606632) peamiseks eesmärgiks on teostada põhjalik välitingimustes kasutatavate elektrooniliste infotabloode (OEMB) turuanalüüs ning valmistada vastavas kontekstis ette multifunktsionaalse ekraanimooduliga turule sisenemine, mis põhineb fundamentaalselt uue ekraanitehnoloogia kombineerimisel läbipaistvatest elektroodidest esipaneelikihtidega. Taolist OEMB ekraanimoodulit on võimalik integreerida kõikvõimalikesse OEMB-seadmetesse, mis koosnevad ekraanimoodulist, toiteallikast (nt. päikesepatarei), GPRS-moodulist, tarkvarast, ning mida saab kasutada visuaalse informatsiooni edastamiseks.

Antud demoprojekt baseerub eduka 7. raamprogrammi projekti “E-SIGNAGE” (nov. 2011 – aprill 2013) tulemustele, milles nii VKE-dest kui teadusasutustest partnerid (kokku 9) arendasid välja hea hinnatasemega vastupidava, suure erksus- ja kontrastsusastmega, energiafektiivse (bi-stabiilne, ilma taustavalgustuseta), infomahuka 2-värvilise OEMB-seadme, mis suudab GSM-kommunikatsiooni teel informatsiooni vastu võtta ning kasutab energiaallikana päikeseenergiat.

E-SIGNAGE’i raames välja töötatud OEMB-seadme ekraanimooduli kasutusvõimalused ei piirdu pelgalt algse OEMB-seadme struktuuriga. Sellest johtuvalt, saavutamaks ekraanimooduli laieldasemat kasutust erinevates aplikatsioonides, seeläbi suurendada majanduslikku mõju nii VKE-dest partneritele kui konkreetsele turusegmendile, keskendub E-SIGNAGE-D projekt kõigi külgnevate turgude võimaluste maksimaalsele ärakasutamisele. Projekti jooksul teostatakse muu hulgas ekraanimooduli põhjalik rakendatavuskontroll, plaaneeritakse turustus- ja turundustegevused, mis lõppkokkuvõttes loovad E-SIGNAGE’i ekraanimoodulist turuküpse toote.

Invent Baltics’i roll projektis on koostamise nõustaja, Komisjoniga läbirääkija ning administratiivkoordinaator.

Projekti kestvus: 20 kuud
Projekti kogueelarve: ca 2,95 milj. EUR (sh. ca 1,77 milj. EUR Euroopa Komisjoni toetus)


← Tagasi pressiteadete vaatesse