19.03.2013

7. raamprogrammi projektikonkurss „International Incoming Fellowships (IIF)“ – võimalus kaasata kogenud teadlasi kolmandatest riikidest

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Euroopa Komisjon avas 14. märtsil 7. Raamprogrammi “Inimesed” alaprogrammi raames projektikutse teemale “International Incoming Fellowships (IIF). Projektikutse tähtaeg on 14. August 2013 ning programmi kogueelarve 44.5 miljoni eurot.

Programmi eesmärgiks on täiendada Euroopa Liidu teaduskeskuste ja ettevõtete arendustöö kompetentsi läbi kogenud teadlaste kaasamise kolmandatest riikidest. Programmi raames on võimalik kaasata teadlasi perioodiks 12-24 kuud, toomaks juurde täiendavat kompetentsi planeeritud arendusprojektide realiseerimiseks. Lisaks konkreetsele arendusprojektile peaks sissetulnud teadlased suurendama taotleja asutuse teaduslikku võrgustikku ning suurendama asutuse spetsiifilist teaduslikku kompetentsi.  

Palgatava teadlase isik peab enne taotluse esitamist teada olema ning tema varasem kogemus ja kompetents on üheks olulisemaks hindamiskriteeriumiks. 24 kuulise projekti maht Eesti näite puhul, kui kaasatakse enam kui 10 aastase teaduskogemusega inimene,  on ca 190 000 eurot. 

Projekti raames kaetakse kogenud teadlase palgakulu (Marie Curie standardite alusel) seonduvad mobiilsuskulud, asutuse kulu teadlase töö korraldamisel (800 eurot kuus) ning kaasnev üldkulu (530 eurot kuus). Euroopa Komisjon poolne rahastuse määr on 100 %. Antud meede on heaks võimaluseks ülikoolidele ja ettevõtetele täiendava teaduskompetentsi kaasamiseks ning rahvusvahelise võrgustiku laiendamiseks.  

Täiendavat infot kutse kohta leiate SIIT!  ← Tagasi pressiteadete vaatesse