19.01.2015

Eesti biotehnoloogiaettevõte Icosagen Cell Factory (ICF) OÜ alustab Euroopa Komisjoni Horisont 2020 VKE instrumendi I faasi taotluse raames vajalike ettevalmistustega arendamaks uudset rakuliini

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i konsultandid aitasid ICF’l koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud toetusfondi 1. faasi. Projekti „IcoCell“ esimeses faasis teostatakse ettevõttele detailne äriplaan ning tasuvusuuring, mis sisaldab muuhulgas turuuuringut; patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringut; tootmistehnoloogilist uuringut ning innovatsiooni kommertsialiseerimise strateegiat.

ICF peamiseks tegevusalaks on bioloogiliste ühendite (valgud, antikehad, viiruslaadsed osakesed) tootmise tehnoloogiate arendamine, litsenseerimine ning teenuste osutamine. ICF visiooniks on saada Euroopa juhtivate biotehnoloogiafirmade hulka arendades tehnoloogiad, mis kiirendavad bioloogiliste ühendite tootmist uurimistöö või ka terapeutilisel eesmärgil ning pakkudes kvaliteetseid, kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turu-lähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Alates 2015. aastast on VKE Instrumendi kutsed iga kvartali lõpus. Järgmised kutsete tähtajad on 18. märtsil ja 17. juunil 2015, kusjuures antud kuupäevaks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta. 

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse