25.04.2016

Eesti ettevõte Advanced Sports Installations Europe AS sai Euroopa Komisjonilt 1,6 miljoni euro suuruse toetuse kunstmuruväljakute ümbertöötlemise tehnoloogia arendamiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics aitas Advanced Sports Installations Europe AS´il (ASIE) koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi. ASIE oli Invent Baltics´i abil varasemalt läbinud VKE-instrumendi eelprojekti (toetusega 50,000 eurot), mille käigus teostati tasuvusuuringud ja patendianalüüsid ning valmistati ette põhjalik 2.faasi ehk põhiprojekti taotlus. ASIE projekt oli edukas loodussäästlike lahenduste ja toormaterjalide efektiivsema kasutamise valdkonnas, olles üks vähestest Eesti ettevõtetest, kes Euroopa Komisjonilt nii suure tootearendustoetuse on pälvinud.

Projekti kogumahuks on 2,3 miljonit eurot, millest Komisjoni toetus moodustab 1,6 miljonit eurot. Projekti kestvuseks on 2-aastat ning sellesse on kaasatud mitmeid Eesti ning välismaa allhanke partnereid.

Projekti üheks suurimaks allhanke teostajaks on Tallinna Tehnikaülikool, kes pakub ASIE´le oma kompetentse nii masinaehituse, logistilise kontseptsiooni kui ka materjaliteaduste vallas. Seega on ASIE projekti puhul tegemist ideaalse näitena edukast ettevõtte ja teadusasutuse koostööst, mida on võimendatud suure Euroopa Komisjoni toetusgrandiga.

Invent Baltics on ASIE´l aidanud koostada ning juhtida edukaid VKE-instrumendi 1.faasi ning 2.faasi taotluseid. Töö sisuks on olnud ASIE tootearendusplaani ja äriidee struktureerimine, täiendavate turuanalüüside teostamine, detailse tööplaani koostamine, sisuka ning konkurentsivõimelise projektitaotluse kirjutamine, grandilepingu ettevalmistavate tegevuste ja projektijuhtimise teostamine ning faas-1 lõpparuande vormistamine.

VKE-Instrument koosneb kahest faasist. 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE-instrumendi projekti saab Euroopa Liidu ettevõte taotleda iseseisvalt ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. Taotlused on oodatud paljudes erinevates valdkondades ning põhiprojekti eelarvega suurusjärgus 1,5 kuni 3 miljonit eurot.

Järgmised kutsete tähtajad on 7.septembril ja 9.novembril 2016 (1.faas) ning 15. juunil ja 13.oktoobril 2016 (2.faas). Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse