22.05.2015

Invent Baltics aitas Eesti ettevõtetel koostada 2 edukat Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi projektitaotlust

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõtetel Advanced Sports Installations Europe AS ja Meratel OÜ koostada edukad projektitaotlused Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi.

Projektide raames keskendutakse ulatuslike teostatavusuuringute läbiviimisele, sealhulgas turu-uuringud, patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringud ning tootmistehnoloogilised uuringud. Mõlemad projektid olid edukad VKE Instrumendi Keskkonnasäästlike Tehnoloogiate valdkonna kutses.

Advanced Sports Installations Europe AS tegeleb staadionite kunstmurukatete uuendamise ja ümbertöötlemisega ning on arendamas täiskomplektset mobiilset kunstmuru ümbertöötlemise lahendust. ASIE peamised sihtturud on Skandinaavias ning Kesk-Euroopas, kuid vajadus kunstmurukatete ümbertöötlemise tehnoloogia vastu kasvab kiirelt nii terves Euroopa Liidus kui ka välisturgudel.

Meratel OÜ arendab keskkonnasäästlikku ja kuluefektiivset meetodit kerge kütteõli tootmiseks kasutatud rehvidest. Merateli tehnoloogia võimaldab rehve ümber töödelda selliselt, et tootmisprotsessi jäägid on minimeeritud ning tulemina tekivad vaid kõrge lisandväärtusega tooted.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turulähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi.

Järgmised VKE Instrumendi taotluste esitamise tähtajad on 17. juunil, 17. septembril ja 25. novembril 2015, kusjuures antud kuupäevadeks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infotSilver ToomlaSilver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781

← Tagasi pressiteadete vaatesse