27.11.2014

Invent Baltics kutsub osalema seminaril "Arendustegevuse rahastamine tehnoloogiaettevõtetele. Uudsed lahendused tootmis- ja nanotehnoloogias"

← Tagasi pressiteadete vaatesse

4. detsembril kell 11.00 toimub Tartu Teaduspargis (Riia 181a, Tartu) seminar teemal „Uudsed lahendused tootmis- ja nanotehnoloogias". Seminari raames tutvustatakse ettevõtjatele Horisont 2020 programmi rahastamisvõimalusi.

Seminari kava:
- Horisont2020 programm ja rahastamisvõimalused - VKE meede tootmis- ja nanotehnoloogia ettevõtetele (Silver Toomla, Invent Baltics OÜ)- Millega tegeleb NanoTAK - võimalused ettevõtjatele
- Tartu Teaduspargi Protolabi prototüüpimisteenused (Pearu Orusalu, Protolab)

Taustainfo:Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammi nimi - Horisont 2020 - peegeldab püüdu luua uusi ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu. Võrreldes lõppenud 7. raamprogrammiga pakub Horisont 2020 rohkem osalemisvõimalusi just ettevõtetele, rahastades suuremas mahus turulähedasemat arendustööd ja uuenduslikke tootearendusprojekte.

VKE instrument on programmi meede, mis eeldab, et taotleja on rakendusuuringu edukalt lõpuni viinud ning hakkab rakendusuuringu tulemusi tootestama. VKE Instrument on jagatud kahte faasi - esimese eeluuringu faasi toetus on 50 000 eurot äriplaani koostamiseks, turu- ja patendiuuringu läbiviimiseks, jne. Teise faasi, ehk tooterarendusprojekti toetus on vahemikus 0,5-5 miljonit eurot. VKE Instrumendi taotlusi saab esitada jooksvalt ning igal aastal on neli tähtaega, mille järel esitatud taotlusi hinnatakse. Horisont 2020 rahastusprogramm on avatud 2014-2020.

Seminar on eelregistreerumisel tasuta ning eesti keeles.

Lisainfo
Henri Hanson
henri@teaduspark.ee
5068538

Lea Aasamaa
lea@koda.ee
604 0083


← Tagasi pressiteadete vaatesse