27.01.2014

Invent Baltics OÜ konsultandid aitasid Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) juhitud konsortsiumil koostada ja Euroopa Komisjoniga läbi rääkida eduka FP7-PEOPLE-2013-IAPP taotluse

← Tagasi pressiteadete vaatesse

1. märtsil 2014. aastal algavad 7. raamprogrammi Marie Curie tegevuste alaprogrammi Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) eduka projekti „High Efficiency Low Temperature SOFC Stack“ (akroüüm: HELTSTACK, Nr. 612431) tegevused, mis kestavad ühtekokku 4 aastat ehk 48 kuud. Projekti koordineerib Eesti teadusasutus KBFI, koostöösse panustavad veel teadus- ja ettevõtluspartnerid Eestist (Elcogen AS, VKE) ja Soomest (Elcogen Oy, VKE; Teknologian Tutkimuskeskus VTT).

HELTSTACK adresseerib peamiseid tehnoloogilisi arengutõrkeid, mis seonduvad kõrgetemperatuurilise tahkeoksiid-kütuseelemendi (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) tehnoloogia ja kütuseelemendi (SOFC) süsteemide kommertsialiseerimisega – vähendada hinda, suurendada eluiga ja efektiivsust. Kütuseelemendi-patareid (SOFC Stack) on peamised SOFC süsteemide komponendid, moodustades kogu süsteemi hinnast umbes kolmandiku. Mida kõrgemad on nõudmised süsteemi efektiivsusele, seda paremate tööparameetrite ning efektiivsusega peavad olema üksikud patareid.

HELTSTACK kombineerib Euroopa tippteadmuse kirjeldatud valdkonnas, et alustada uudse 1kW kütuseelemendi-patarei (SOFC Stack) tootmisega ning lahendada 10 kW stack’i tehnoloogilise teostatavuse küsimused (jõuda nn proof-of-concept’ini).

Projekt baseerub tööstuspartnerite Elcogen AS-i (kütuseelemendid) ja Elcogen Oy (patareid) toodetel ning teadmusel, motiveerituna ettevõtete soovist olemasolevaid tooteid edasi arendada ja turustada. KBFI lisab konsortsiumisse kogemuse elementide ehituse, arendustöö ja patareides kasutamise kohta; VTT omakorda patareide projekteerimise/disaini ja testimise osas.

Kõik projekti jooksul väljatöötatavad meetodid, disainilahendused, valmistuskavandid ja materjalid valitakse sobima masstootmisesse, võimaldades seejuures olulist hinnakokkuhoidu võrreldes praeguste turul leiduvate toodetega. HELTSTACK projekti tulemused moodustavad aluse Elcogen AS-i ja Elcogen Oy kütuseelemendi ja -patarei tehnoloogia kiirele kommertsialiseerimisele.

Projekti kestvus: 48 kuud
Projekti kogueelarve ja toetus: 1,46 mln EUR.


← Tagasi pressiteadete vaatesse