29.05.2012

Invent Baltics OÜ nõustatud Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi FP7 IKT valdkonna taotlus “LAYERS” vooru edukaim integreeritud projekt (IP)!

← Tagasi pressiteadete vaatesse

TLÜ kui teaduskoordinaatori (ja Hispaania tehnoloogiainstituudi CIMNE kui administratiivkoordinaatori) juhitud 20-liikmelise konsortsiumi poolt ning Invent Baltics OÜ abiga kokku pandud suuremõõtmelise integreeritud projekti taotlus 7. raamprogrammi infotehnoloogia kutsesse osutus 2012. aasta jaanuarikuise vooru kõige edukamaks projektiks.

Taotluse "Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters" (LAYERS, N° 318209) ülejäänud partneriteks on ülikoolid, teadusasutused, VKE-klastrid ning (VKE-dest) lõppkasutajad Saksamaalt, Ühendkuningriikidest, Austriast, Soomest ja Norrast.

Projekti peamiseks eesmärgiks on töötada välja uudne teoreetiline mudel töökohal õppimise analüüsimiseks, suunamiseks ja juhendamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kontekstis, koos tarkvaralahenduse prototüübiga, mis koosneb serveritarkvarast ja sellega liidestatud mobiilitarkvarast (IOS ja Android platvormidel). Taotlusvooru eesmärkidest lähtuvalt keskendub LAYERS ehk nn. õppekihtide (Learning Layers) projekt tehnoloogia kaasabil toimuva õppimise ja teadmushalduse tõhustamisele VKE-des, mis tegelevad just sellistes valdkondades, kus seni e-õppel ja teadmushaldusel põhineva personaliarenduse vastu vähest huvi on üles näidatud: ehitus ning meditsiin. Projekti käigus loodav teoreetiline mudel ja sellel tuginev tarkvaralahendus pakuvad lahendust selliste VKE-de tüüpilistele personaliarenduse probleemidele nagu näiteks tööjõu liikuvusest ja valdkonna uuendustest tingitud pidev koolitusvajadus, VKE-dele sobivate koolitusvõimaluste nappus, organisatsioonis olemasoleva varjatud teadmuse kättesaamatus uutele töötajatele jne.

Projekti kestvus: 48 kuud
Projekti kogueelarve: ca 12,67 milj. EUR (sh. ca 10 milj. EUR Euroopa Komisjoni toetus)  


← Tagasi pressiteadete vaatesse