20.02.2015

IT valdkonna ettevõtted Keel24 ja Sentab Estonia alustavad Eesti esimeste Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Horisont 2020 VKE instrumendi II faasi projekte

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i konsultandid aitasid Eesti ettevõtetel Keel24 ja Sentab koostada edukad projektitaotlused Horisont 2020 väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearendus toetusfondi 2. faasi. Tegemist on seni ainukeste Eesti ettevõtetega, kes on VKE instrumendi 2. faasi taotlusvooru raames rahastatud projekti koordinaatoritena. Mõlemad ettevõtted kandideerisid VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna kutses, mis on ühtlasi kõige kõrgema konkurentsiga valdkond: 191 esitatud taotlusest valiti rahastamiseks 14 projekti.

Keel24 OÜ on tuntud oma uudse keeleõppe tarkvara Lingvist poolest. Lingvist on arvutipõhine keeleõppe programm, mis kasutab statistilisi ja matemaatilisi optimeerimise meetodeid õppe personaliseerimiseks ja kiirendamiseks. Keel24 meeskond alustab projekti raames keeleõppe tarkvara arendamist kõrgema individuaalse õppe-efektiivsuse saavutamiseks, uute keelte lisamiseks, ning tarkvara ettevalmistamist suurematele turgudele sisenemiseks.

Sentab Estonia OÜ arendab sotsiaalset suhtlusplatvormi vanemale elanikkonnale, mis võimaldab neil kasu saada meelelahutuslikust sisust, suhtlusest oma perekonna ja omaealistega, ning ühenduses olla teenuse pakkujatega. Platvormi eeliseks on võimekus efektiivselt analüüsida käitumislikke mustreid ning seeläbi võimaldab parandada vanemate inimeste elukvaliteeti, pakkuda neile sobivat sisu ning parandada teenuseid, sh ennetada õnnetusjuhtumeid ning vajadusel adekvaatselt reageerida. Projekti raames keskendutakse tarkvara arendamisele vanurite emotsionaalse seisundi mustrite avastamiseks ja nende integreerimiseks Sentab’i kommunikatsiooni- ja andmebaasisüsteemidesse.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turu-lähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi.

Järgmised kutsete tähtajad on 18. märtsil, 17. juunil ja 17. septembril 2015, kusjuures antud kuupäevaks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse