04.12.2013

NANOSAT projekti seminaril tõdeti, et nanosatelliidid muudavad kosmosevaldkonna mängureegleid

← Tagasi pressiteadete vaatesse

7. novembril toimus Kopenhaagenis NANOSATi projekti seminar “Exchange of best practices, impact on education, innovation, space outreach”, mis tõi kokku ligi kolmandiku Euroopa juhtivatest nanosatelliitidega tegelevatest asutustest (ISIS, Gomspace, NanoSpace, Berlin Space Technologies jne) ja teadlastest ning Euroopa Kosmoseagentuuri ning Euroopa Komisjoni esindajad.

Seminar oli pühendatud diskussioonidele, millised on nanosatelliitide arengut takistavad tegurid Euroopas ning millised võiksid olla meetmed nanosatelliitide positsiooni parendamiseks lähiaastatel. Osalejad toonitasid, et kosmosevaldkonna üheks tulevikutrendiks on rõhuasetuse nihkumine kvaliteedi suurendamiselt kvantiteedi suurendamisele, st tulenevalt füüsilistest piirangutest kasutatakse võimalusel pigem mitut instrumenti ühe ja võimsama asemel.

Veel lepiti kokku, et järgmistel ESA ja Euroopa Komisjoniga korraldavatel seminaridel ja ümarlaudadel jätkatakse arutelu Euroopa nanosatelliitmissioonide tulevikust alates 2015. aastast.

Projekti seminaril tegid ettekande:

  • Luca Maresi (ESA) rääkis nanosatelliitidega seotud väljakutsetest ja võimalustest,
  • Prof Jean Muylaert (Von Karman Institute /QB-50) rõhutas nanosatelliitide olulisust teadusliku alusena,
  • Jeroen Rotteveel (ISIS – Innovative Solutions In Space BV) rääkis ISISe kogemustest viimase kümnendi nanosatelliitide buumist
  • Jens Dalsgaard Nielsen (Aalborg University) andis ülevaate, kuidas nanosatelliidid on mõjutanud haridust ning kosmose teavitustegevust
  • Mart Noorma (Tartu Ülikool) tutvustas NANOSATi uuringu esmaseid tulemusi

NANOSAT ehk „Nanosatelliitide rakendusvõimalused Euroopa kosmosepoliitika ja innovatsiooni toetamiseks“ projekti rahvusvahelisteks partneriteks on lisaks Invent Baltics OÜle veel Tartu Observatoorium, Aalborgi Ülikool Taanist ning Euroopa tuntumate kosmoseettevõtete hulka kuuluvad OHB Saksamaalt ja Swedish Space Corporation`i tütarettevõte Nanospace AB Rootsist.

Pikema ülevaate seminarist leiate SIIT.


← Tagasi pressiteadete vaatesse