31.01.2013

Peatselt avaneb Norra-Eesti koostööprogramm: keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil on Norra–Eesti koostööprogramm, mis valmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Norra organisatsioonide Norway Grants ja Innovation Norway koostöös.

PROGRAMMI EESMÄRGID:1) suurendada Eestis keskkonnasõbralikku ettevõtlust, mis on suunatud informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste ära kasutamisele innovaatiliste lahenduste leidmisel;
2) suurendada neljas valdkonnas (transport ja logistika, energeetika, tootmine ja kaubandus, E-tervis) nutikate IKT lahenduste abil ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu.

VÄIKETOETUS JA PÕHITOETUSToetuste andmine on kavandatud väike- ja põhitoetusskeemi raames.

Väiketoetusskeemi raames on plaanitud tegevusteks põhitoetusskeemi taotluste ja kavandatava (koostöö)projekti ettevalmistamine. Toetuse määraks on 75% projekti kuludest, toetuse summa võib olla vahemikus 5 000-20 000 eurot. Projekti pikkus on maksimaalselt 9 kuud (toetuse taotlemine on jooksev). Abikõlbulikud tegevused:

  • uuringud
  • analüüsid ja ekspertiisid
  • äriplaani koostamine
  • IKT-lahenduste kontseptsioonide väljatöötamine ja testimine,
  • keskkonnamõju hindamise metoodikate ja prognooside väljatöötamine
  • partnerotsing

Põhitoetusskeemi raames on plaanitud tegevuseks keskkonnasõbraliku IT-lahenduse väljatöötamine. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% - 75%. Toetuse summa võib olla 170 000 - 700 000 eurot. Projekti pikkus on maksimaalselt 24 kuud (toetuse taotlemine on vooruline. I vooru tähtaeg on juuli 2013). Abikõlbulikud tegevused:

  • tootearendus (uute toodete/teenuste arendamine või olemasolevate toodete või teenuste täiustamine)
  • tootearenduseks vajamineva partnerluse ja koostöövõrgustike arendamine
  • projekti tulemuste levitamine (välja arvatud turundus ja reklaam)
  • arendustöö käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamine ja kaitse.

Et programmi ellukutsuja on Norra Kuningriik, siis on eelistatud projektid, mille tegevustesse on kaasatud Norra partnerid.
Programmi avamine on kavandatud veebruaris 2013, programmi plaaniline toetuseelarve on 6,26 mln eurot. 

LisainfoMihkel Vainu 
mihkel.vainu@invent.ee← Tagasi pressiteadete vaatesse