26.11.2014

Pixpolar Oy 1. faasi taotlus Horisont 2020 VKE Instrumendis oli edukas

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Soome ettevõte Pixpolar Oy arendab uudset Modified Internal Gate kaamerasensorit, mis võimaldab kõrge kvaliteediga pilti toota ka pimedas. Eelkõige sobivad sensorid turvakaameratesse, kuid tulevikus võib pimedas pildistamise võimekus jõuda ka tavakaameratesse. VKE Instrumendi esimene faasi raames rahastab Pixpolar sensorite tootmistehnoloogia hindamist ning detailse äriplaani koostamist.

Invent Baltics konsultandid aitasid Pixpolaril koostada taotlus VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) teemasse. VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turu-lähedasi tootearendusprojekte.

Pixpolari 1. faasi taotlus oli edukas VKE Instrumendi esimeses kutses, kuhu esitati kokku 2602 reeglitele vastavat taotlust, millest rahastuse sai 6%. Kõige suurem konkurents oli just IKT teemas, kuhu esitatud 886 reeglitele vastavast taotlusest olid edukad vaid 3%. Pixpolar oli seejuures ainuke rahastatud Soome IKT projekt selles kutses.

VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Järgmine VKE Instrumendi kutse on 17. detsembril 2014, kusjuures antud kuupäevaks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Alates 2015. aastast on VKE Instrumendi kutsed iga kvartali lõpus. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781

← Tagasi pressiteadete vaatesse