29.12.2016

Soome ettevõte Cloudstreet Oy saab 1,6 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Cloudstreet Oy koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas ning kogu projekti eelarve ulatub 2,3 miljoni euroni.

Cloudstreet’i võrgu optimeerimislahendus selgitab välja iga võrgu kasutaja täpsed andmevajadused ning optimeerib selle põhjal võrgu kasutust nii, et see mõjutaks teiste kasutajate ühenduse kvaliteeti. Projekt võimaldab ettevõttel luua universaalse ühilduvuse kõigi mobiilioperaatoritega ning loob seeläbi tarvilikud eeldused globaalseks turule minekuks.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5-3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi kutsete tähtajad 15.02.2017 ja 03.05.2017.  II faasi järgmised tähtajad on 18.01.2017 ja 06.04.2017. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.


← Tagasi pressiteadete vaatesse