14.03.2017

Soome ettevõte RemoteA saab 1,2 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel RemoteA Oy koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi tervisetehnoloogiate valdkonnas ning kogu projekti eelarve ulatub 1,75 miljoni euroni.

Südame-veresoonkonna haiguste ravi on üks kriitilisemaid ning suurima maksumusega tervishoiu probleeme Euroopa Liidus. Erinevad haigla välised patsiendi jälgimisseadmed, mis võimaldaksid rakendada uusi ravimeetodeid (näiteks 7 päevane EKG analüüs) ning anda rohkem pädevust esmastele ravitasemetele (näiteks perearstid), ei ole leidnud laialdast rakendust kliinilises praktikas, kuna ei suudeta adekvaatselt analüüsida nii suurt andmete hulka ning sellest tulenevalt ka hinnata patsiendi EKG andmete õigsust. RemoteA on väljatöötanud algoritmi, mis võimaldab automaatselt tõlgendada EKG andmeid ning välistab mõõtmisest tulenevad võimalikud andmevead.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5 kuni 3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi kutsete tähtajad 15.02.2017 ja 03.05.2017. II faasi järgmised tähtajad on 06.04.2017 ja 14.06.2017. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.


← Tagasi pressiteadete vaatesse