07.11.2016

Ungari ettevõte Virtual Solutions Ltd saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse avatud lähtekoodiga äritarkvara arendamise raamistiku loomiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Ungari tarkvaraarendajal Virtual Solutions Ltd koostada eduka taotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud toetusfondi I faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi ärimudeli innovatsiooni valdkonnas.

Virtual Solutions Ltd arendab unikaalset avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduse raamistikku, mis võimaldab lisaks suurettevõtetele ka väikestel ja keskmise suurusega arendajatel siseneda äritarkvara turule. I faasi projekti raames teostatakse eeluuring raamistiku edasiseks tehniliseks arendamiseks, skaleerimiseks ja globaalsele turule viimiseks.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud mahukad allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5-3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi taotluste tähtajad on 15. veebruar ja 3. mai 2017. II faasi järgmised tähtajad on 18. jaanuar, 6. aprill ja 1. juuni 2017.

Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta. Tänaseks on Invent Baltics’i meeskond aidanud koostada kokku 22 edukat VKE Instrumendi I faasi ja 11 edukat II faasi projektitaotlust.


← Tagasi pressiteadete vaatesse