08.02.2016

Verkotan Oy saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse kantavate nutiseadmete testimismeetodi arendamiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas elektroonikaseadmete testimist pakkuval Soome ettevõttel Verkotan Oy koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse programmi I faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna kutses, milles on kõige rohkem taotlusi.

Verkotan arendab ainulaadset meetodit ning keskkonda kantavate nutiseadmete jõudluse paindlikuks testimiseks, mis pakub tootjatele võimaluse oluliselt väiksemate kuludega kontrollida uute seadmete töökindlust erinevates olukordades ning võrrelda tulemusi konkurentidega. Projekti raames teostatakse eeluuring keskkonna edasiseks tehniliseks arendamiseks ja globaalsele turule viimiseks.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte nii ilma partnereid kaasamata kui ka konsortsiumina. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5-3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi kutsete tähtajad on 24.veebruar (I faas), 3. mai, 7. september ja 9. novembril. II faasi järgmised tähtajad on 14. aprill, 15. juuni ja 13. oktoober.

Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta. Tänaseks on Invent Baltics’i meeskond aidanud koostada kokku 14 edukat VKE Instrumendi esimese faasi ja 6 edukat teise faasi projektitaotlust.

Rohkem infotSilver ToomlaSilver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse